Zvlhčovače

;

Parní

Parní zvlhčování (izotermické) je nejhygieničtější způsob vlhčení vzduchu. Parní vyvíječe produkují sterilní, bezzápachovou páru bez minerálů, která se přivádí do VZT potrubí / klimajednotky nebo pomocí nástavce přímo do prostoru. Teplota vlhčeného vzduchu se téměř nemění.

Adiabatické

Adiabatické zvlhčování využívá efekt přeměny vody na vodní páru, při které dochází k zvýšení vlhkosti a zároveň k ochlazení odebíráním skupenského tepla. Aplikace vody do vzduchu se provádí rozprašováním nízkotlaké nebo vysokotlaké vody pomocí trysek, odpařováním nebo případně kombinací obou principů. Pro hygienickou nezávadnost adiabatického zvlhčování je důležitá kvalita použité vody a její úprava.

PRODUKTY