Průmyslové zvlhčování Air Fog

adiabatické zvlhčování, chlazení a odprašování prostoru

Adiabatický dvousložkový prostorový zvlhčovač AirFog umožňuje systémem trysek napojených na řídící a napájecí skříň maximální flexibilitu při montáži a ohleduplnost ke stávajícím technologiím. Požadovaný zvlhčovací výkon lze upravovat změnou počtu adiabatických trysek.

Princip funkce dvousložkového adiabatického zvlhčovače
Adiabatická tryska pracuje jako ejektor pitné vody za pomoci stlačeného vzduchu. Napájecí skříň ( AF S2 ) systému reguluje pomocí patentově chráněného vakuového ventilu tlak přívodní pitné vody. Ta postupuje do rozvodů a trysek pouze následkem podtlaku vyvolaného stlačeným vzduchem proudícím tryskou.

Regulace výkonu
Požadovaný zvlhčovací výkon se dosahuje nasazením odpovídajícího množství trysek. Průměrný zvlhčovací výkon 1 trysky se uvádí 5 kg/h. Regulaci systému trysek zajišťuje řídící skříň ( AF S1) napojená na provozní a bezpečnostní hygrostat. Systém tedy pracuje on-off v závislosti na nastaveném požadavku prostorové vlhkosti.

Hygienická čistota a odstraňování vodního kamene
Zvlhčovací systém AirFog pracuje s pitnou dále neupravovanou vodou a stlačeným vzduchem kvality – dýchatelný vzduch. Veškerá pitá voda, která vstoupí do systému jej neprodleně opustí ve formě vodní mlhy.V odstaveném systému není voda. Dvousložkové trysky ( AF 1) pracují jako samočisticí tzn., že ústí trysky je automaticky v pravidelných intervalech pročišťováno od minerálních usazenin ocelovým trnem umístěným v těle trysky.

PRODUKTY