Condair EL

Elektrodové vyvíječe

Nejnovější technologie a dlouholetá tradice zvlhčovačů Condair zaručuje vysokou provozní spolehlivost při nízkých provozních nákladech. Při konstrukci zvlhčovače je důsledně kladen důraz na dlouhou životnost, snadnou obsluhu a servis. Zvlhčovač je vyroben s ohledem na nejnovější trendy v ochraně životního prostředí. K dispozici jsou zvlhčovače Condair EL s parním parní výkonem od 5 do 180 kg/h (nad 45 kg/h Link-Up systém). Připojení vody na zvlhčovači splňuje DVGW DIN13076.

Elektrodový princip ohřevu
Přirozená vodivost pitné vody umožňuje průchod proudu mezi elektrodami. Regulace výkonu se provádí automaticky změnou hloubky ponoření elektrod.

Řídící systém a ochrana proti pěnění
Mikroprocesorová regulace s velkoplošným dotykovém LCD s menu v češtině slouží k nastavení provozních hodnot zvlhčovače. Zajišťuje adaptaci na aktuální kvalitu vody, vyhodnocuje poruchové provozní stavy a aktivuje autokorekční funkce včetně ochrany proti pěnění. Plynulou regulaci parního výkonu v rozsahu 20‑100% zajišťuje standardně vestavěný PI regulátor (vč. výstupu 24 V pro napájení čidla vlhkosti). Condair EL standardně obsahuje relé zpětného hlášení provozních stavů, kartu reálného času, rozhraní pro RS485 Modbus a BacNet. Na vyžádání je možné dodat příslušenství pro vzdálenou diagnostiku. Všechna provozní nastavení jsou uložena v paměťové kartě SIM. Seznam provozních a poruchových stavů lze uložit přes rozhraní USB do PC.

Odkalování vyvíjecí nádoby
Odpařováním vody se zvyšuje koncentrace minerálních látek ve vodě a roste její vodivost. Aby koncentrace nepřekročila maximum a aby nedošlo k nežádoucímu nárůstu proudu, odkaluje se automaticky část vyvíjecí nádoby a nahrazuje se čerstvou vodou. Odkalování zajišťuje vypouštěcí čerpadlo, které přesně řídí množství vypouštěné vody. Jako zvláštní příslušenství lez dodat sadu pro chlazení vypouštěné vody pod 60 °C.

Odstraňování vodního kamene z vyvíjecí nádoby
Condair EL je standardně vybaven čistitelnou vyvíjecí nádobou s výměnnými elektrodami. Teplotně stabilizovaný materiál umožňuje opakované čištění nádoby při životnosti min. 5000 provozních hodin. Vyvíjecí nádoba je vybavena sítem, což zaručuje důslednou ochranu odpadu budovy před zanesením sedimentem. Výměnné elektrody, vyrobené ze zesíleného materiálu, je možné mechanicky očistit a opakovaně použít. Čistitelná vyvíjecí nádoba a výměnné elektrody zaručují uživateli výrazné snížení nákladů na provoz a údržbu zvlhčovače. Na přání lze také dodat jednorázovou vyvíjecí nádobu.

Distribuce páry

  • Nerezové parní distribuční trubice pro horizontální nebo vertikální montáž pro nepřímé zvlhčování.
  • Ventilátorové nástavce FAN pro přímé vlhčení prostoru.
  • Optisorp, kombinovaný distributor pro maximální zkrácení rozptylové vzdálenosti v komorách klimajednotek nebo v potrubí zkracuje rozptylovou vzdálenost páry až na 1/4 původní hodnoty.

Volitelné příslušenství

  • kompenzátor tlaku v potrubí od 1500 do 3000 Pa
  • montážní lišta pro snadnou instalaci
  • kanálové / prostorové čidlo vlhkosti
  • provozní / bezpečnostní hygrostat
  • čidlo tlakové diference

PRODUKTY