Condair Esco

Zvlhčovače pro tlakovou páru

Distribuční systém Condair Esco je určen pro připojení na stávající zdroj tlakové páry, například z centrálního vyvíječe páry.

Patentovaný keramický ventil s absolutní těsností zamezuje nežádoucímu úniku páry do distribučních trubic bez požadavku na zvlhčování. Těleso ventilu je dodáváno již z výroby smontované, odpadá složitá a pracná montáž a utěsňování závitových spojů. Parní distribuční trubice s mikrotryskami zajišťují bezpečnou distribuci páry bez kapek kondenzátu i bez nutnosti dodatečného vyhřívání trubic párou.

Montáž
Zvlhčovač je možné instalovat na stěnu klimatizační jednotky nebo přímo na potrubí (pozor na hmotnost tělesa) přes připojovací přírubu.

Distribuce páry
V distribuční trubici jsou instalovány trysky, které zaručují distribuci páry do vzduchu bez obsahu kondenzátu. Trubice jsou k dispozici v provedení horizontálním (typ DL40) nebo vertikálním (typ DR73 pro krátké rozptylové vzdálenosti). Pro náročné aplikace jsou k dispozici dvojité a trojité spojky pro horizontální trubice DL40 s vestavěným tlumičem hluku (snížení hlučnosti až o 18 dB).

Regulace
Pro ovládání rotačního keramického ventilu je standardně dodáván servopohon CA 150 0–10V/24V s vestavěnou bezpečnostní funkcí, zajišťující maximální provozní spolehlivost. Je možné dodat také pneumatický pohon nebo použít jakýkoliv jiný vhodný rotační servopohon s vestavěnou bezpečnostní funkcí.

Pracovní rozsah a podmínky provozu
Předpokladem správné funkce zvlhčovače Condair ESCO je zdravotně nezávadná sytá pára bez chemických přísad v rozmezí pracovních tlaků 0,2 až 4 bar (teplota 104 až 152 °C). Maximální teplota okolí je 50°C.

Příslušenství

  • montážní sada pro instalaci zvlhčovače na stěnu klimatizační jednotky
  • manometr 0 až 2,5 bar a 0 až 6 bar

PRODUKTY