Airwin Boga

Ultrazvukové zvlhčování

Pro malé a střední zvlhčovací výkony prostoru nebo klimajednotek nabízíme energeticky efektivní adiabatické zvlhčování na ultrazvukovém principu Airwin Boga. Vynikající regulovatelnost a rychlost reakce na změnu požadavku výkonu spolu s nízkou energetickou náročností je zárukou splnění stoupajících nároků na snižování spotřeby elektrické energie. Ultrazvukové zvlhčovače používají pro svůj provoz plně demineralizova­nou vodu.

Vibrační jednotky které používají zvlhčovače BOGA se skládají z rezonančního okruhu, který produkuje vysokou frekvenci 1,7 MHz a piezoelektrického generátoru, kde se elektrická frekvence úměrně přemění na mechanické chvění.

boga generátor

Piezo-keramické generátory jsou připevněny ke dnu vodního zásobníku zvlhčovače. S vybuzením generátoru voda přenese ultrazvukové vibrace na hladinu, čili hranici mezi vodou a vzduchem. Díky konstantnímu tlaku/dekompresi vodního sloupce nad generátorem se v bezprostřední blízkosti vodní hladiny vytvoří dutina. Tím dochází ke vzniku křížených kapilárních vln, z jejichž vrcholků se uvolňují velmi malé vodní kapičky (aerosol).

Vzduch, vháněný do zvlhčovače, začne unášet tento aerosol a ten se velmi brzy smísí s okolním vzduchem. Velikost kapiček aerosolu je velmi malá (průměr ~ 0,001 – 0,005 mm) a proto vytváří volně se vznášející mlhu. Střední hodnota průměru těchto částic je závislá na povrchovém napětí a hustotě prostředí, stejně tak jako na budicím kmitočtu. Čím vyšší je budicí kmitočet, tím menší je střední hodnota průměru kapičky.

Zvlhčovač UB nabízí významné výhody oproti klasickému zvlhčovacímu systému.

 • Maximální úspora energie
  Ve srovnání s parními zvlhčovači se stejným výkonem, spotřebuje ultrazvukový zvlhčovač KMB až o 93 % méně elektrické energie.
 • Minimální příkon
  Ve srovnání s parními zvlhčovači elektrodového typu je zde ke stejnému výkonu potřeba jen 7 % instalovaného elektrického příkonu. To znamená významné snížení nákladů na provoz.
 • Chladící efekt s úsporou energie
  Při zvlhčování pomocí zvlhčovače KMB, dochází k ochlazování místnosti, což je výsledkem adiabatického principu zvlhčování.
 • Minimální spotřeba vody
  U zvlhčovačů pracujících na principu mechanické atomizace dochází ke ztrátám vody až 70%, u parních zvlhčovačů dochází ke ztrátám vody až 30 %. U zvlhčovače KMB nedochází k žádným ztrátám vody.
 • Bezprostřední maximální zvlhčení
  Pokud je zvlhčovač zapnutý, ke zvlhčování dochází bez jakéhokoliv prodlení. Výkon v rozsahu 0 až 100 % je regulován bezstupňovým otočným potenciometrem.
 • Maximální odpařování vody
  Zvlhčovač KMB vytváří velmi jemný vodní aerosol. Průměr částeček aerosolu je v cca 0,001 mm (průměrná hodnota). Díky tomu se aerosol rychle rozptyluje a je snadno absorbován okolním vzduchem.

Možný způsob instalace :

boga vany

PRODUKTY