Úpravny vody -Reverzní osmóza

pro parní zvlhčovače RS, GS a adiabatické zvlhčovače DL a ME

Samotné změkčování ve většině případů pro účely zvlhčování nepostačuje. Změkčená voda sama o sobě vyvolává např. u parních vyvíječů řadu negativních provozních jevů. Proto se používá vícestupňová úprava vody s využitím membrán reverzní osmózy. Reverzní osmóza je určena pro parní zvlhčovače Mk5, CS a GS, adiabatické zvlhčovače DL a adiabatické odpařovací zvlhčovače/chladiče vzduchu ME.

Úpravu vody pro zvlhčování řeší obvykle vstupní filtrace, změkčování a reverzní osmóza. Vstupní filtrace bývá doplněna o uhlíkový filtr, filtr železitých sloučenin či pískový filtr. Skladba úpravny vody musí vždy vycházet z lokálních podmínek a konkrétních požadavků navrhovaného zařízení.

Použitím upravené vody se snižují náklady na údržbu zařízení a na spotřební materiál. Některá zařízení je možno provozovat výhradně s použitím dokonale čisté vody z reverzní osmózy.

PRODUKTY