Condair Optisorp

Parní distribuční systém pro krátké rozptylové vzdálenosti

Záruka nejkratších zvlhčovacích zón
Ideální zvlhčovací zóna by měla být krátká. Prostor pro umístění distributorů v potrubí je podle praktických zkušeností stále menší. Délka zvlhčovacích komor klima jednotek je vyžadována co nejkratší. OptiSorp v kombinaci s parními zvlhčovači Condair EL, RS, GS nyní umožňuje dosažení minimálních rozptylových vzdáleností. Pokud se nerozptýlená pára dostane do kontaktu s překážkami jako stěny oblouků, ventilátory, topné a chladicí výměníky nebo filtry, dochází ke vzniku kondenzátu. Následkem mohou být škody způsobené vlhkostí, koroze nebo dokonce hygienické problémy. V trvale vlhkých místech nastávají ideálními podmínky pro růst mikroorganismů.
OptiSorp nabízí řešení
Zvlhčovací zóna je až 4× kratší oproti běžným distributorům.
Určení zvlhčovací zóny
Dostatečná vzdálenost pro rozptýlení páry ve vzduchu v potrubí (rozptylová vzdálenost zvlhčovací zóny) je důležitým předpokladem pro kvalitní zvlhčování. Pro výběr systému OptiSorp slouží návrhové tabulky nebo software.
Provedení
Nerez ocel v kombinaci s vysoce odolným plastem. Připojení na parní zvlhčovače Condair EL, RS, GS .
Patentované trysky pro jádro proudu zajišťují výstup páry bez kondenzátu
Patentované trysky pro jádro proudu odebírají páru ze středu rozvodné trubice – z oblasti, kde je pára horká a bez kondenzátu. Tímto způsobem je zajištěno, že vzduchové vedení za systémem rozvodu zůstává suché.

tryska optisorb

PRODUKTY