Condair ME

Adiabatické zvlhčovače s funkcí chlazení odpadního vzduchu

Adiabatický zvlhčovač Condair ME byl navržen pro zvlhčování a adiabatické chlazení odpadního vzduchu. Je tak zaručen ekonomický a z hlediska hygieny bezpečný provoz. Patentované odpařovací kazety ME poskytují optimální odpar vody na povrchu. Materiál kazet založený na syntetických vláknech je nehořlavý a zdravotně nezávadný a přináší vysokou tuhost a dlouhou životnost kazet. Zvlhčovač lze provozovat i s plně demineralizova­nou vodou.

Hlavní přednosti systému Condair ME:

  • krátká délka vestavby – pouze 0,8 m
  • vysoká zvlhčovací účinnost (až 95%)
  • nízká spotřeba vody při minimálních ztrátách
  • nízká spotřeba el. energie
  • nízká tlaková ztráta na straně vzduchu
  • přizpůsobení vestavby do stávajícího potrubí nebo zvlhčovací komory VZT jednotky

Popis funkce a konstrukce
Zařízení vychází koncepčně ze sestavy odpařovacích kazet. Kazety jsou vyplněny materiálem z polyesteru s hygroskopickou impregnací a systémem vodního potrubí, které přivádí vodu na horní hranu kazet a smáčí je. Vzduch procházející kazetami je účinně navlhčován. Pro vyšší rychlosti proudění vzduchu se odpařovací kazety doplňují eliminátorem kapek. K dispozici jsou dvě tloušťky odpařovacích kazet (200 a 300 mm) pro zvlhčovací účinnost 85 a 95% podle požadavku zákazníka.K dis­pozici jsou dvě základní verze zvlhčovače. Verze „FLOW“ pracuje bez cirkulace vody. Verze „REFLOW“ pracuje s cirkulací vody a je vybavena cirkulačním čerpadlem. Zvlhčovač může pracovat s neupravenou pitnou vodou, změkčenou vodou a plně demineralizovanou vodou. Hygieničnost celého systému je garantována použitím UV lampy (za příplatek), dále inertním a antibakteriálním materiálem odpařovacích kazet a dokonalým odloučením aerosolu. Polyesterové odpařovací kazety jsou zdravotně nezávadné (neobsahují škodlivá skleněná vlákna, hořlavost DIN EN 53438 F1). Speciálně tvarovaný povrch („V“ profil) zajišťuje max. zvlhčovací účinnost při malé tlakové ztrátě. Rám kazet je vyroben z nerezového plechu. Nosné prvky zvlhčovače, vana a veškerý spojovací materiál je vyroben z ocelového nerezového plechu, což je zárukou dlouhé životnosti zvlhčovače.

Regulace výkonu
Mikroprocesorová regulace s velkoplošným dotykovém LCD s menu v češtině slouží k nastavení provozních hodnot zvlhčovače.

Dodávka
Zvlhčovač je dodáván v rozebraném stavu. Vestavba zvlhčovače se provádí do komory VZT jednotky případně do potrubí. Rozměry zvlhčovače je možné přizpůsobit podle průřezu VZT jednotky nebo potrubí. Komora VZT jednotky (potrubí) musí být vybavena dveřmi pro přístup při montáži. Instalace zvlhčovače je velmi snadná.

Snadná modulární konstrukce

Minimální vnitřní průřez VZT jednotky (potrubí) pro vestavbu zvlhčovače je 730×630 mm (š x v). Max. rychlost vzduchu v průřezu zvlhčovacích kazet je 5,5 m/s. Doporučená rychlost vzduchu v průřezu zvlhčovacích kazet je 3,5 m/s. Proudění vzduchu na vstupu do zvlhčovače musí být ustálené. Doporučujeme před zvlhčovač instalovat filtr třídy min. EU5.

tkanina

PRODUKTY