Aplikace

Elektrotechnický průmysl

Čím je vzduch sušší, tím rychleji se projevuje elektrostatický náboj a je silnější. Ve výrobních závodech zaměřených na elektroniku a mikroelektroniku je velmi důležitá ochrana proti elektrostatickému náboji (ESD). Elektronická zařízení, tištěné obvody a datové nosiče jsou extrémně citlivé na elektrostatický náboj a mohou být poškozeny již nábojem pouhých 100 V. Elektrostatický náboj lze účinně omezit řízeným zvýšením vlhkosti vzduchu. Vlhký vzduch se váže na ionty, zvyšuje jejich hmotnost a snižuje jejich pohyblivost v elektrickém poli. Řízené zvlhčování vzduchu přispívá ke vzniku „filmu“ na površích předmětů, činí je vodivými a brání tak vytváření elektrostatického náboje.

Datová centra

V datacentech zvlhčovače zajišťují vlhkost potřebnou pro potlačení nežádoucího elektrostatické náboje, který je nebezpečný pro citlivé elektronické součástky a hardware. Adiabatické odpařovací chladiče lze navíc použít ke chlazení vzduchu a snížit tak výrazně provozní náklady na chlazení serverů. Chladicí efekt odpadního vzduchu lze přes systém VZT přenést do přívodního vzduchu. Konvenční chladicí stroje a výměníky lze pak dimenzovat menší a úspornější. Výsledkem je výrazné snížení nákladů na chlazení objektu.

APLIKACE ZVLHČOVÁNÍ

Automobilový průmysl

Důležitým okamžikem při výrobě automobilových karoserií je nanášení laku. Aby byl výsledek perfektní, lak musí být na nanášen v určitých optimálních podmínkách. Klíčová je teplota a vlhkost vzduchu, které musí splňovat požadavky dané technologií zpracování. Řízení vlhkosti zde hraje klíčovou roli. Jen tak zajistíte, že jednotlivé vrstvy laku zaschnou rovnoměrně a bude tak zajištěn odpovídající lesk a kvalita nátěru. Nabízíme zvlhčovací systémy na míru pro zajištění vlhkosti přesně podle individuálních požadavků každé výrobní technologie.

Oděvní průmysl

“Elektrický šok”, když se dotknete ramínek na šaty. Vlasy, které si dělají, co chtějí, když si zkoušíte oblečení. Suchý vzduch může velmi pokazit radost z nakupování. Pokud se tkaniny třou o sobe, vzniká elektrostatický náboj. Pokud se náboj nevybije, vznikají výše uvedené nežádoucí jevy. Zajistěte komfort pro vaše zákazníky i personál. Pokud zajistíte dostatečnou vlhkost vzduchu ve Vašem obchodě, vytvoříte pro nakupující příjemné prostředí a budete je motivovat více nakupovat.

Potravinářský průmysl

Hygroskopické (vodu pohlcující) potraviny reagují s okolním vlhkým vzduchem. Pohlcují vodu z okolí, nebo ji naopak vypařují, dokud nejsou v rovnováze s okolním prostředím. Správná vlhkost v chladírně nebo mrazírně je stejně důležitá, jako správná teplota. Libové hovězí maso obsahuje až 75 % vody a bez zvlhčování vzduchu rychle ztrácí hmotnost a tím i svoji cenu. Navíc, při správné vlhkosti vzduchu, si maso uchová svoji chuť, barvu a lákavý vzhled, nutný při prodeji.

Kanceláře a konferenční sály

Zaměstnanci se musí při práci cítit komfortně. Motivace, výkonnost a zdraví zaměstnanců může být ovlivněno designem pracovního prostředí. Správná teplota a vlhkost vzduchu má klíčový dopad na zdraví a pocit pohody na pracovišti v kancelářích. Chrání také zaměstnance před onemocněním. Intenzivní práce s počítačem, práce náročná na mluvení, přetopené kanceláře mohou ve spojení s nízkou vlhkostí vzduchu nepříznivě působit na zdraví. Infekce dýchacího traktu, obtížné polykání, bolesti v krku a podrážděné oči jsou běžné příznaky, které se projevují zejména v zimních měsících. Poslední lékařské studie prokázaly, že imunita sliznic velmi závisí na správné vlhkosti vzduchu. Pokud vlhkost vzduchu poklesne, prudce klesá schopnost organismu zbavit se mikroorganismů z dýchacího traktu. Pro účinné a rychlé čištění dýchacího traktu a zároveň pro nižší náchylnost k infekčním onemocněním je nutné zajistit vlhkost vzduchu alespoň 45 %.

Testování materiálů

Od umělých vláken po stavební materiály-než může být materiál uveden na trh, musí být bezpečný. Moderní metody testování přesně určí pevnost, tvrdost, deformaci a ostatní vlastnosti materiálů. Lze analyzovat i malé odchylky v kvalitě materiálu, které by v budoucnosti, při sériové výrobě, mohly přinést velké problémy. Stálé mikroklimatické podmínky – konstantní teplota a vlhkost – jsou pro přesné zkoušky materiálů nezbytné, stejně tak pro opakovatelnost měření a pro vysoce přesné měřicí přístroje. Jen tak získáte přesné a platné výsledky měření, které přispějí ke zvyšování kvality materiálů.

Nemocnice a operační sály

V nemocnicích a na operačních sálech správná vlhkost vzduchu přispívá k lepší pohodě pacientů a personálu. Také přispěje k menšímu šíření mikroorganismů a k potlačení nežádoucího elektrostatického náboje. Vlhkost vzduchu má zásadní dopad na lidské zdraví a pocit pohody. Klasickými příznaky nízké vlhkosti vzduchu jsou únava, špatná schopnost koncentrace, bolesti hlavy, pálení v očích nebo podráždění dýchacího traktu. Vlhkost vzduchu je velmi důležitá pro správnou funkci imunity nosní sliznice. Čím je sliznice sušší, tím je náchylnější k infekci viry, bakteriemi nebo patogenními mikroorganismy. Navíc, vlhkost vzduchu je důležitá pro přístroje používané na operačních sálech. Moderní elektronika je citlivá na elektrostatický náboj, který se projevu při příliš nízké vlhkosti vzduchu.

Skladování ovoce a zeleniny

Než ovoce a zelenina dorazí na Váš stůl, má za sebou zpravidla dlouhou cestu. Aby byl zachován v ovoci a zelenině obsah prospěšných látek, musí být při dopravě a skladování zajištěny správné podmínky. Při teplotě 20 °C lze zeleninu skladovat pouze 2 dny. Avšak při teplotě 2 °C a vlhkosti 80 % zůstává zelenina čerstvá a plná vitamínů po dobu dvou týdnů. Zelenina a ovoce se při nízké teplotě vysušují a scvrkávají, proto je nutné zajistit správnou vlhkost vzduchu. Správně navržený zvlhčovací systém pro sklady a pro prodejní pulty zajistí, že ovoce a zelenina zůstanou čerstvé, neztratí hmotnost a budou dobře prodejné.

Výroba s skladování papíru

I když v poslední době získávají na popularitě elektronická média, papír stále zůstává velmi žádanou surovinou. Papír není potřeba jen pro tisk knih, novin a časopisů, ale i pro výrobu obalových a izolačních materiálů, bytových doplňků a dekorací. Papír musí být skladován a zpracováván při správné vlhkosti vzduchu, jinak hrozí problémy při tisku a výrobě obalových materiálů. Maximální požadavky na správnou vlhkost jsou při ofsetovém tisku, kde se papír zpracovává vysokou rychlostí a jsou zde velké nároky na soutisk.

Farmaceutický průmysl

Tablety, ampule, masti, krémy a gely jsou určeny pro zlepšení našeho zdraví. Nesmějí být proto kontaminovány nečistotami, mikroorganismy nebo spory plísní. Vstupní suroviny pro výrobu léčiv vyžadují zpracování za určitých stálých podmínek. Je vyžadována konstantní teplota a vlhkost, aby výsledný produkt měl stálou kvalitu a vlastnosti. Hygienické a spolehlivé zvlhčování vzduchu zajišťují parní zvlhčovače. Lze také použít adiabatické zvlhčovače, pokud mají příslušný hygienický atest. Přesná regulace výkonu udržuje vlhkost konstantní za všech podmínek.

Skladování tabáku

Milovníci tabáku vědí, jak je důležité pro zachování kvality a chuti tabákových výrobků dodržet správné podmínky skladování. Je jedno, zda se jedná o cigarety, doutníky nebo tabák do dýmky, pouze tabákové výrobky skladované za optimálních podmínek zajistí maximální požitek. Je pouze jeden způsob, jak zajistit, aby si tabák udržel svoje aroma, a aby při kouření nehořel moc rychle. Kvalitní doutníky budou mít dokonce lepší chuť, pokud budou skladovány při konstantní teplotě 20 °C a vlhkosti 70 %. Podobně jako kvalitní víno, i tabák vylepšuje svůj charakter s časem. To je důvod, proč výrobci a prodejci tabákových výrobků důvěřují kvalitě zvlhčovacích zařízení Condair po řadu let.

Textilní průmysl

Vlákna a látky reagují rychle na příliš suchý nebo vlhký vzduch. Vlákna křehnou a látky se scvrkávají nebo naopak natahují do délky nebo úhlopříčně. To je příčinou nízké kvality meziproduktu nebo finálního výrobku. Navíc, elektrostatický náboj způsobuje nalepování vláken, jejich zacucháváni a zachytávání na stroje. Výsledkem je nebezpečí přetržení vláken, nepravidelně utkané látky a oblečení, které ztrácí svoje rozměry. Výroba textilních a kožených výrobků je velmi citlivá na vlhkost vzduchu a je nutné zajistit konstantní úroveň vlhkosti v celém výrobním procesu, aby byla zajištěna bezchybná kvalita výrobků a vysoká produktivita práce.

Skladování vína

Aby se kvalita vína zachovala nebo dokonce zlepšila, je nutné jej skladovat při konstantní teplotě a vlhkosti vzduchu. Příliš suchý okolní vzduch způsobuje vypařování vína; to se děje do té doby, než se vlhkost uvnitř sudu vyrovná s vlhkostí v okolí. Dokonce i víno v zazátkovaných lahvích vyžaduje konstantní klima, jinak zoctovatí. Chladno, temno a dostatečná vlhkost jsou ideální podmínky pro skladování vína. Rozhodně se vyplatí investice do kvalitního zvlhčovacího systému, který zajistí ideální podmínky pro vaše víno.

Hotely a wellnes

Návštěvníci očekávají, že vlhkost v bazénech a parních lázních bude na správné úrovni. Ale co relaxační a masážní místnosti, solária nebo kosmetické salóny? Ohřev suchým teplým vzduchem vysává vlhkost z lidské pokožky a vlasů jako houba. Výsledek: pokožka začíná být svědivá, oči pálí, vznikají bolesti hlavy a hosté jsou místo uvolnění unaveni. Všechny místnosti sousedící s bazény a wellness prostorami by proto neměly být pouze udržovány v teple, musí v nich být rovněž zajišťována příjemná úroveň vlhkosti vzduchu.

Aplikace – odvlhčování

Vodárny a čerpací stanice

V prostorách vodáren, přečerpávacích stanic a ve stavbách vodního hospodářství dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti na chladném povrchu. Udržení přijatelné vlhkosti snižuje náklady na údržbu armatur a stavby a zamezuje jejich poškození. Při nízkých teplotách těchto prostor je ideální adsorbční odlvhčování, které má za těchto provozních podmínek ideální účinnost.

Vnitřní bazény

Kryté bazény všech velikostí je vždy zapotřebí vybavit systémem pro snižování vlhkosti. Vyšší teplota vody a pohyb hladiny produkují vysoké množství vzdušné vlhkosti, která je rizikem z hlediska komfortu, hygieny i ochrany stavební konstrukce. Kondenzační odvlhčovače Calorex nabízejí celou škálu zařízení, včetně kombinací s tepelným čerpadlem pro ohřev bazénové vody.

Muzea, galerie, depozitáře

Pro výstavy historicky cenných artefaktů je podle jejich materiálu zapotřebí řídít prostorovou vlhkost. Zatímco pro obrazy a grafiky je požadována vyšší vlhkost, pro předměty z kovů, kaučuku a dalších materiálů je nutná nízká vlhkost. Zvláštní kategorií jsou filmové materiály, které vyžadují pro své skladování nízkou vlhkost při nízké teplotě. Adsorbční odvlhčoavání je ideálním řešením.

Výroba potravin

Při výrobě potravin je v řadě výrobních fází bezpodmínečně nutné udržet co nejnižší vlhkost. Jde např. o skladování hygroskopických surovin, sila pro cukr, mouku, balení hotových výrobků, nebo výrobu stále oblíbenějších sušených potravin. Pro správné uložení potřebuje suché prostředí čokoláda, která je ve vlhku znehodnocena bílou kresbou na povrchu. Uplatnění naleznou jak kondenzační, tak především adsorbční odvlhčovací systémy.

Léčiva a chemická výroba

Pro správnou výrobní praxi u léčiv a chemických látek je řízení vlhkosti zcela bezpodmínečné. Zpracování hygoskopických materiálů, vážení, dávkování, tabletování a balení – to jsou jen některé procesy, u kterých je udržení vlhkosti nutnou podmínkou. Stejně důležitou roli hraje optimální vlhkost i u dlouhodobých testů trvanlivosti léků, potravinových doplňků a chemikálií.

Mrazírny a chladírny

V chladírnách a mrazírnách dochází ke kondenzaci vlhkosti vnějšího vzduchu ve studeném vnitřním prostředí. Na chladičích se vytváří námraza, která snižuje chladicí výkon, odmražování je pracné a nákladné a omezuje provoz skladů. Snížením vlhkosti použitím adsorbčních odvlhčovačů se nejen omezí namrzání výparníků, ale i padání ledu ze stropu a nebezpečí kluzké podlahy.

Zimní stadiony

Zimní stadiony jsou dnes v provozu i v letním a přechodném období. Při vyšších vnějších teplotách do prostoru ledových ploch vniká infiltrací vlhký venkovní vzduch, který vytváří nežádoucí jevy: mlhu nad ledem, kondenzaci na plexi-mantinelech a stropních konstrukcích. Kromě snižování kvality ledu hrozí i poškození stavební konstrukce. Adsorbční odvlhčování je přímo ideální pro řešení problematiky zimních stadionů.

Tunely, mosty a větrné elektrárny

Dopravní a energetické stavby jsou často vystaveny náročným klimatickým podmínkám, ať už se jedná o podzemní prostory, nebo pilíře sloupů nebo větrných elektráren. Ochranu vnitřního prostoru těchto extrémně namáhaných konstrukcí proti kondenzaci vlivem ochlazování nabízí ideálně adsorbční odvlhčovače, které mají vynikající účinnost i při nízkých teplotách.

Moderní technologie

Výroba moderních materiálů, které používají nanotechnologie a další náročné postupy se neobejde bez řízení parametrů prostředí, kde splnění širokých a mnohdy proměnných požadavků na úroveň teploty a vlhkosti přímo ovlivňje paramtry vystupujícího produktu. Schopnost odvlhčovat až na teploty rosného bodu tr= –60°C jsou například zcela nezbytné pro výrobu vysokokapacitních LiON baterií.

PRODUKTY