Silikagel Prosorb

materiál pro stabilizaci vlhkosti

PROSorb je nejvhodnější silikagel ke stabilizaci relativní vlhkosti (RV) uvnitř muzejních vitrín a úložných skříní. Díky své velké vnitřní ploše a schopnosti adsorbovat a uvolňovat vodní páru, dokáže stabilizátor PROSorb udržet stabilní hodnotu RV v úzkém rozmezí. Dodává se předem upravený pro individuální úroveň vlhkosti, kterou potřebujete. Stabilizátor PROSorb nabízí jedinečný a mimořádný adsorpční výkon v rozsahu 30–60 % RV (viz níže uvedený graf) a překonává ostatní výrobky prodávané za tímto účelem. Většina muzeí uchovává své sbírky při RV v rozsahu 30–60 %.
Díky tomu stabilizátor PROSorb přesně splňuje požadavky muzejních restaurátorů .

Jak vybrat silikagel pro požadovaný rozsah vlhkosti?

Abyste zjistili, jaký silikagel bude nejlepší pro konkrétní rozsah vlhkosti, musíte se podívat na graf jeho adsorpčního výkonu: silikagel s nejstrmější křivkou v požadované oblasti bude představovat nejlepší řešení.
Následující graf a tabulka ukazují, že silikagel E (běžný silikagel) je nejvhodnější k dosažení relativní vlhkosti v rozsahu 0–30 %, stabilizátor PROSorb pro rozsah 30–60 % a výrobek ARTSorb pro rozsah 60–80 % relativní vlhkosti.


V jakých podobách je stabilizátor PROSorb dostupný?

Stabilizátor PROSorb je dostupný v předem upravené podobě pro relativní vlhkosti s hodnotami 30, 35, 40, 45, 50, 55 nebo 60 % RV ve formě kazet, sáčku a rouna.
Kazety a sáčky jsou nejvhodnějším řešením do muzejních vitrín. Kazety disponují sníženou prašností a umožňují snadnou manipulaci. Sáčky jsou prachotěsné, flexibilní a lze je vyrobit i ve speciálních rozměrech. Kazety i sáčky se snadno vyměňují a umožňují regeneraci na základě hmotnosti. Do plochých vitrín a rámů obrazů si můžete objednat na míru vyrobené kazety se stabilizátorem PROSorb. Stabilizátor PROSorb lze také objednat ve formě granulátu, kterým můžete naplnit vlastní zásobníky nebo misky .

Umístnění PROSorb :

Vzduch ve vitríně musí mít možnost volně cirkulovat. Toho lze dosáhnout co nejširšími štěrbinami nebo otvory ve dnu vitríny (obr. 1), obvodovou štěrbinou nebo zvýšeným dnem vitríny (obr. 2). U velmi vysokých vitrín se doporučuje použití ventilátoru.


Regenerace PROSorb :

Jakmile relativní vlhkost dosáhne požadované úrovně, stabilizátor PROSorb se musí vyměnit nebo zregenerovat. Regeneraci můžete provést přímo ve vitríně, což vám poskytuje výhodu, že nemusíte připravovat žádnou výměnu. Alternativně lze stabilizátor PROSorb zregenerovat v polyetylenových pytlících. Během prvních dvou let můžete stabilizátor PROSorb regenerovat na základě hmotnosti: když se kazety nebo sáčky vrátí na původní stanovenou hmotnost, prokazují přibližně stejnou hodnotu úpravy vlhkosti jako originál. Pokud jsou starší nebo používáte volný granulát, musíte použít hygrometr.

Životnost PROSorb :

PROSorb lze v podstatě používat po dobu 10–20 let. Schopnost adsorbovat vodu v důsledku stárnutí postupem času klesá: pro danou hmotnost stoupá hodnota úpravy vlhkosti stabilizátoru PROSorb o přibližně 0,8 % RV za rok. To samé platí i v případě, že je stabilizátor PROSorb skladován v hliníkových pytlících. Škodliviny vypouštěné z materiálů, ze kterých jsou vitríny nebo exponáty vyrobeny, tento proces stárnutí urychlují.

PRODUKTY