Jaký je rozdíl mezi regulací rosného bodu a entalpie?

Jednoduše vysvětlené zvlhčování vzduchu

Fungování regulace rosného bodu
Nejdříve je v h-x diagramu zjištěn bod pod cílovým bodem v blízkosti čáry nasycení. Před zvlhčováním je nutné zahřátí. Poté je maximálním zvlhčováním dosaženo bodu pod cílovým bodem. Protože se jedná o adiabatickou metodu, při které teplota během zvlhčování klesá, je nutné pro dosažení cílového bodu znovu zahřívat.

Proces zvlhčování regulací rosného bodu se provádí v oblastech s velmi vysokou relativní vlhkostí vzduchu. Čím vyšší je relativní vlhkost vzduchu, tím těžší je realizace zvlhčování vzduchu. Díky nutnosti zahřívání před a po procesu zvlhčování jsou vyžadovány dva topné registry ve VZT zařízení. Díky tomu se regulace rosného bodu ukazuje z energetického pohledu jako méně efektivní.

Fungování regulace entalpie
Více se tedy hodí energeticky efektivnější regulace entalpie. V případě této metody se zahřívá vzduch na cílovou teplotu vzduchu včetně teploty, která je nutná pro proces adiabatického zvlhčování.

Adiabatickým zvlhčováním se dosáhne přesně cílového bodu, přičemž se sníží teplota vzduchu o předem vypočítanou hodnotu. Díky tomu, že realizace probíhá v oblasti s vysokými hodnotami teplot a nízkými hodnotami relativní vlhkosti, je možné realizovat zvlhčování snadno a energeticky účinně.

PRODUKTY