Stanovení indexu homogenity

Jednoduše vysvětlené zvlhčování vzduchu

Definice
Stanovením indexu homogenity lze jednoduše a názorně porovnávat různé parní distribuční systémy a lze učinit konkrétní vyjádření o kvalitě homogenního rozvodu páry.

Homogenní distribuce vlhkosti je důležitá proto, aby se zamezilo rozvrstvení vlhkosti v následujících částech stavby a byly umožněny krátké rozptylové vzdálenosti.

Vyhodnocení homogenity nezpůsobuje při vstřikování páry žádné problémy, pokud jsou vám jasné základní vztahy. Vstřikování páry je přitom o to lepší, oč jemněji je pára dávkována a velkoplošněji rozdělována na stávající příčný řez vzduchu. Rozhodující roli hraje počet a uspořádání parních rozdělovačů, jakož i druh, počet a plošné rozdělení parních trysek.
Index homogenity vysoký (krátká rozptylová vzdálenost) 

Index homogenity nízký (dlouhá rozptylová vzdálenost) 

Dle VDI 6022, část 1 je třeba provozovat parní zvlhčovače vzduchu tak, aby nedocházelo k tvorbě kondenzátu ve vzduchovodech. Proto, mimo jiné, musí být rozptylové vzdálenosti dostatečně dimenzovány a musí být zajištěno homogenní rozdělení vlhkosti na příčný řez vzduchu.

Pro rychlé a názorné vyhodnocení homogenního rozvodu páry u ukazatelů rozvodu páry je index homogenity velmi vhodný.

Příčný řez vzduchu: Avzduch [m2]
Rozvod páry: nRP [ks.]
Výstup páry: nVP [jednostranný nebo dvoustranný]
Počet trysek: nTRYSKY [ks.]
Výkon zvlhčování vzduchu: qS [kg/h]
Index homogenity: HINX
[bezrozměrný parametr]


PRODUKTY