Emicon Power ED

přesné klimatizační jednotky s přímým odparem chladiva

Jednotky pro přesnou klimatizaci řady Power ED jsou určeny především pro technologická centra, datové sklady, telekomunikační centrály a další prostory, kde je zapotřebí udržet konstantní teplotu a vlhkost po celý rok, aby byla zaručena správná funkce zařízení, instalovaných v těchto prostorách. Jednotky jsou podle výkonu vybaveny 1 nebo 2 chladicími okruhy.
Díky technologicky vyspělé konstrukci jsou jednotky přesné klimatizace schopné řídit teplotu s vysokou přesností. Pokud je požadováno řízení vlhkosti, upraví mikroprocesor automaticky chladicí výkon podle aktuálních hodnot.

Extrémní spolehlivost:

Pokročilá technologie navrhování jednotek spolu s použitím nejlepších dostupných komponentů zaručují extrémní spolehlivost těchto jednotek a dlouhodobou provozuschopnost bez výpadků. Tyto jednotky jsou uzpůsobeny pro snadnou montáž i v malých místech se zachováním snadného přístupu pro pravidelný servis i mimořádné opravy.

Scroll kompresory s vysokou účinností:

Podle hodnocení ARI je EER > 3.2.
Jde o kompresory s nízkou hlučností, vestavěnou tepelnou ochrannou, uchycených na pryžových tlumičích, dodávaných včetně předehřívače oleje. U dvouokruhových systémů zajišťuje jednotka, v případě problémů na jednom okruhu, 50% plného výkonu bez přerušení. Pro jednotky řady ED.E je kompresor umístěn v oddělené kondenzační jednotce MCX Kc.

Řídící mikroprocesorová jednotka:

Je umístěna v elektrickém rozvodném panelu, eviduje provozní hodiny a obsahuje elektronickou kartu pro přepínání a střídání jednotek podle přednastaveného časového schématu. Aby bylo možné tyto informace jednoznačně a snadno zadat, je jednotka vybavena vícejazyčným displejem s detailním nastavením všech parametrů pro řízení až 16-ti jednotek. Program umožňuje řešení nestandardních situací s rychlým vstupem do programu, nastavením termostatického ventilu a zvlhčovače a regulačních ventilů.

ovladací panel EMICON

Nabízené varianty:

ED.X – se vzduchem chlazeným kondenzátorem
ED.H – s vestavěným vodním kondenzátorem
ED.E – s oddělenou vzduchem chlazenou kondenzační jednotkou

Uspořádání jednotek podle sání cirkulačního vzduchu a výdechu:

U – sání zpředu, výdech vrchem
V – sání spodem, výdech vrchem
B – sání zezadu, výdech vrchem
D – sání shora, výdech spodem

PRODUKTY