Calorex DH 15 AX OTW

Nástěnný kondenzační odvlhčovač

Vlhký vzduch z odvlhčovaného prostoru se nasává ve spodní části odvlhčovače. Proudí přes výparník, na kterém dojde ke kondenzaci vlhkosti. Zkondenzovaná voda se odvádí do odpadu hadicí. Suchý vzduch je následně ohříván na kondenzátoru a je radiálním ventilátorem vyfukován zpět do prostoru. Tento způsob ovlhčování výrazně snižuje náklady. Průmyslové kondenzační odvlhčovače Calorex jsou vybaveny vestavěným hygrostatem, který automaticky řídí chod zařízení. Vlhkost lze nastavit v rozsahu 20 až 80%. Na přání lze dodat externí hygrostat (i bezdrátový), který se umístí zpravidla do nejnepříznivějšího místa prostoru nebo podle požadavku provozovatele.
Výstup vzduchu z odvlhčovače je z boku. Díky tomu je možno odvlhčovač montovat v různých výškách na stěnu nebo pod strop.

PRODUKTY