Adsorpční odvlhčovače DST DR a R

odvlhčovače pro malé výkony do vzduchového průtoku 550 m3/h

Základním funkčním prvkem adsorpčních odvlhčovačů DST je rotor se silikagelovým povrchem D-Max od špičkového světového výrobce Seibu Giken s opláštěním z nerezové oceli. Používají se k odstraňování škod po povodních, ve skladech, laboratořích, strojovnách čerpadel a malých výrobních závodech. Lze je snadno přenášet a zapojují se do běžné el. zásuvky.

Hlavní výhody :

  • Omyvatelný rotor
  • Nedochází k uvolňování silikagelu z rotoru
  • Konstrukce z nerezavějící oceli
  • Samoregulační ohřívač
  • Snadná údržba
  • Dlouhá životnost

Způsob zapojení

Consorb (DC) – standardní zapojení pro odvlhčování vzduchu s vysokým obsahem vlhkosti při nízkých regeneračních teplotách
Recusorb (DR) – účinné využití zbytkového tepla při regeneraci umožňuje dosažení nižší výstupní vlhkosti při menším ohřevu vystupujícího suchého vzduchu
Aquasorb (AQ) – vychází ze zapojení Consorb. Část vstupujícího chladného a vlhkého vzduchu prochází kondenzátorem, kde vysráží nadbytečnou vlhkost z uzavřeného okruhu regeneračního vzduchu. Odvlhčovač tak nepotřebuje samostatný výdech regeneračního vzduchu, vlhkost se odvádí formou kondenzátu.

Regenerace silikagelu

Při pomalém otáčení prochází postupně rotor D-Max nasycený vzdušnou vlhkostí regeneračním sektorem, kde je vystaven proudu horkého vzduchu o teplotě až 140°C. Pro regeneraci se používají elektrické ohřívače (polovodičové nebo odporové).

Regulace výkonu

Odvlhčovače řady DR a DC používají polovodičový ohřívač, který lze snadno regulovat škrcením průtoku regeneračního vzduchu. 

Rotor Seibu Giken

rotor DST

PRODUKTY