Finishingpoint
 
menu
 
 
 
 
 
 
  Odvlhčování
 

Odvlhčování a větrání bazénů
Bazénové odvlhčovače lokální cirkulační
• Calorex DH
Bazénové klimajednotky
• Calorex Variheat, DELTA

Adsorbční odvlhčování
Adsorbční odvlhčovače přenosné
• DST Seibu Giken DR
DST Seibu Giken stacionármí
• DST Seibu Giken, RZ, DC, DR
Kondenzační odvlhčovače
• Mobilní / stacionární Calorex

   
  Odvlhčování
 

Snižování nadměrné vzdušné vlhkosti je důležitým faktorem pro ochranu stavebních konstrukcí, výrobu či skladování hygroskopických materiálů a ochranu uměleckých památek. Důležitou roli hraje odvlhčování při provozu bazénů.

Pro aplikaci všech typů odvlhčovačů nabízíme kvalifikovaný výpočet účinnosti
a dimenzování optimálních zařízení.

K dispozici je i půjčovna odvlhčovačů.


Odvlhčování a větrání bazénů >

Technologické odvlhčování >

Půjčovna odvlhčovačů >