Finishingpoint
 
menu
 
 
 
 
 
 
  Draabe
 

Adiabatické zvlhčovače
 Průmyslové zvlhčovače
• Draabe Airfog
• Draabe Microcool
• Draabe TurboFog

   
  Adiabatické zvlhčovače
 Zvlhčování vodou je adiabatické (vzduch při navlhčení mění svoji teplotu
po adiabatě-ochlazuje se). Adiabatické zvlhčování vyvolává u některých lidí
negativní emoce, neboť mají tento princip spojený se zastaralými cirkulačními pračkami vzduchu, které se používali v minulosti a byly zdrojem mnoha
hygienických rizik a provozních problémů.

Moderní adiabatické zvlhčovače pro klimatizační jednotky pracují pouze
s čerstvou vodou (nejsou cirkulační), voda je navíc upravena demineralizací.
Proto je možné zaručit vysokou hygienu, bezpečnost a spolehlivost provozu.

Adiabatické zvlhčovače se hodí pro střední a vyšší výkony. Jejich výhodou
je nízká spotřeba elektrické energie, vysoká účinnost, malé rozměry, stavebnicová konstrukce (možnost snadné náhrady zastaralých praček vzduchu ve stávající zařízeních). V některých aplikacích lze s výhodou využít také chladícího efektu.

Pro průmyslové aplikace nabízíme široký sortiment trysek pro přímé vlhčení
vzduchu vodou.

 

Průmyslové zvlhčovače >
Draabe AirFog  Draabe Microcool  Draabe TurboFog