Finishingpoint
 
menu
 
 
 
 
 
 
  Calorex
 

Odvlhčování a větrání bazénů
Bazénové odvlhčovače lokální cirkulační
• Calorex DH
Bazénové klimajednotky
• Calorex Variheat, DELTA

Technologické odvlhčování
Stavební kondenzační odvlhčovače
• Mobilní / stacionární Calorex

Adiabatické zvlhčovače
 Mobilní zvlhčovače a čističky vzduchu
• Calorex Century IV

Tepelná čerpadla
TČ pro ohřev venkovních bazénů
• Calorex AW

   
  Adiabatické zvlhčovače
 Zvlhčování vodou je adiabatické (vzduch při navlhčení mění svoji teplotu
po adiabatě-ochlazuje se). Adiabatické zvlhčování vyvolává u některých lidí
negativní emoce, neboť mají tento princip spojený se zastaralými cirkulačními pračkami vzduchu, které se používali v minulosti a byly zdrojem mnoha
hygienických rizik a provozních problémů.

Moderní adiabatické zvlhčovače pro klimatizační jednotky pracují pouze
s čerstvou vodou (nejsou cirkulační), voda je navíc upravena demineralizací.
Proto je možné zaručit vysokou hygienu, bezpečnost a spolehlivost provozu.

Adiabatické zvlhčovače se hodí pro střední a vyšší výkony. Jejich výhodou
je nízká spotřeba elektrické energie, vysoká účinnost, malé rozměry, stavebnicová konstrukce (možnost snadné náhrady zastaralých praček vzduchu ve stávající zařízeních). V některých aplikacích lze s výhodou využít také chladícího efektu.

Pro průmyslové aplikace nabízíme široký sortiment trysek pro přímé vlhčení
vzduchu vodou.

 

Mobilní zvlhčovače a čističky vzduchu >
Calorex Century IV